Fuso lastväxlarbil

Kraftfull lastväxlarbil

Fuso, 7,5 ton totalvikt, 185 hk.


Lastväxlarbil med Roadex 7T lastväxlare

Kapacitet:  Nyttolast 3 650 kg.